facebook blooger youtube linkexchange

Giỏ hàng

Sản Phẩm :

Support Online Tư vấn hỗ trợ

   

 Điện thoại:
0463 288 988
 Hotline:
0912376288
 Email:
 
marketing@trangsucbac.vn
cach do size tayTrang Sức Bạc > Trang Sức Ngọc Trai


 • Bộ trang sức ngọc trai STB001.

  Bộ trang sức ngọc trai STB001.

  Giá: 2.485.000 VNĐ

  Bộ trang sức ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất 

 • Trang sức ngọc trai STB053

  Trang sức ngọc trai STB053

  Giá: VNĐ

  Trang sức ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất 

 • Trang sức ngọc trai đẹp STB055

  Trang sức ngọc trai đẹp STB055

  Giá: VNĐ

  Trang sức ngọc trai đẹp, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Trang sức đẹp ngọc trai STB056

  Trang sức đẹp ngọc trai STB056

  Giá: VNĐ

  Trang sức đẹp ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Trang sức bộ ngọc trai tự nhiên STB051

  Trang sức bộ ngọc trai tự nhiên STB051

  Giá: VNĐ

  Trang sức bộ ngọc trai tự nhiên, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp

 • Trang sức bộ ngọc trai STB050

  Trang sức bộ ngọc trai STB050

  Giá: VNĐ

  Trang sức bộ ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất 

 • Trang sức bộ ngọc trai bằng bạc STB061

  Trang sức bộ ngọc trai bằng bạc STB061

  Giá: VNĐ

  Trang sức bộ ngọc trai bằng bạc, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Shop bán bộ trang sức ngọc trai STB059

  Shop bán bộ trang sức ngọc trai STB059

  Giá: VNĐ

  Shop bán bộ trang sức ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp

 • Ngọc trai theo bộ STB063

  Ngọc trai theo bộ STB063

  Giá: VNĐ

  Ngọc trai theo bộ, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất 

 • Bộ trang sức ngọc trai sang trọng STB062

  Bộ trang sức ngọc trai sang trọng STB062

  Giá: VNĐ

  Bộ trang sức ngọc trai sang trọng, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Bộ trang sức bạc ngọc trai STB058

  Bộ trang sức bạc ngọc trai STB058

  Giá: VNĐ

  Bộ trang sức bạc ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Bộ ngọc trai thời trang STB057

  Bộ ngọc trai thời trang STB057

  Giá: VNĐ

  Bộ ngọc trai thời trang, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất 

 • Nhẫn ngọc trai màu đen NB058.

  Nhẫn ngọc trai màu đen NB058.

  Giá: 1.595.000 VNĐ

  Nhẫn ngọc trai màu đen, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất

 • Mẫu nhẫn ngọc trai đẹp nhất NB037

  Mẫu nhẫn ngọc trai đẹp nhất NB037

  Giá: VNĐ

  Mẫu nhẫn ngọc trai đẹp nhất, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Những mẫu nhẫn ngọc trai đẹp nhất NB030

  Những mẫu nhẫn ngọc trai đẹp nhất NB030

  Giá: VNĐ

  Những mẫu nhẫn ngọc trai đẹp nhất, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp

 • Những kiểu nhẫn ngọc trai NB035

  Những kiểu nhẫn ngọc trai NB035

  Giá: VNĐ

  Những kiểu nhẫn ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất

 • Nhẫn nữ ngọc trai đẹp NB017

  Nhẫn nữ ngọc trai đẹp NB017

  Giá: VNĐ

  Nhẫn nữ ngọc trai đẹp, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất

 • Nhẫn ngọc trai phú quốc NB023

  Nhẫn ngọc trai phú quốc NB023

  Giá: VNĐ

  Nhẫn ngọc trai phú quốc, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Nhẫn ngọc trai nữ NB040

  Nhẫn ngọc trai nữ NB040

  Giá: VNĐ

  Nhẫn ngọc trai nữ, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất

 • Nhẫn ngọc trai màu đen NB029

  Nhẫn ngọc trai màu đen NB029

  Giá: VNĐ

  Nhẫn ngọc trai màu đen, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất

 • Nhẫn ngọc trai đơn giản NB016

  Nhẫn ngọc trai đơn giản NB016

  Giá: VNĐ

  Nhẫn ngọc trai đơn giản, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất

 • Nhẫn ngọc trai đẹp nhất NB038

  Nhẫn ngọc trai đẹp nhất NB038

  Giá: 1.395.000 VNĐ

  Nhẫn ngọc trai đẹp nhất, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất

 • Nhẫn ngọc trai đẹp nhất NB027

  Nhẫn ngọc trai đẹp nhất NB027

  Giá: VNĐ

  Nhẫn ngọc trai đẹp nhất, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất

 • Nhẫn ngọc trai đẹp NB019

  Nhẫn ngọc trai đẹp NB019

  Giá: 1.685.000 VNĐ

  Nhẫn ngọc trai đẹp, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất

 • Dây ngọc trai đẹp DT045

  Dây ngọc trai đẹp DT045

  Giá: VNĐ

  Dây ngọc trai đẹp, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất 

 • Dây ngọc trai đẹp DT044

  Dây ngọc trai đẹp DT044

  Giá: VNĐ

  Dây ngọc trai đẹp, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất 

 • Vòng cổ ngọc trai đơn giản DT025

  Vòng cổ ngọc trai đơn giản DT025

  Giá: VNĐ

  Vòng cổ ngọc trai đơn giản, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Mẫu dây ngọc trai trẻ trung DT033

  Mẫu dây ngọc trai trẻ trung DT033

  Giá: VNĐ

  Mẫu dây ngọc trai trẻ trung , Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp

 • Mẫu dây ngọc trai thời trang DT035

  Mẫu dây ngọc trai thời trang DT035

  Giá: VNĐ

  Mẫu dây ngọc trai thời trang, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Mẫu dây ngọc trai sang trọng DT032

  Mẫu dây ngọc trai sang trọng DT032

  Giá: VNĐ

  Mẫu dây ngọc trai sang trọng, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Mẫu dây ngọc trai nữ tính DT034

  Mẫu dây ngọc trai nữ tính DT034

  Giá: VNĐ

  Mẫu dây ngọc trai nữ tính, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp

 • Mua dây ngọc trai đẹp 2014 DT031

  Mua dây ngọc trai đẹp 2014 DT031

  Giá: VNĐ

  Mua dây ngọc trai đẹp 2014, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Kiềng cổ ngọc trai DT024

  Kiềng cổ ngọc trai DT024

  Giá: 1.280.000 VNĐ

  Kiềng cổ ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất 

 • Dây ngọc trai tự nhiên màu đen DT028

  Dây ngọc trai tự nhiên màu đen DT028

  Giá: VNĐ

  Dây ngọc trai tự nhiên màu đen, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp

 • Dây ngọc trai dễ thương DT027

  Dây ngọc trai dễ thương DT027

  Giá: VNĐ

  Dây ngọc trai dễ thương, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Dây ngọc trai đẹp DT029

  Dây ngọc trai đẹp DT029

  Giá: VNĐ

  Dây ngọc trai đẹp, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất 

 • Mặt ngọc trai đẹp MT001

  Mặt ngọc trai đẹp MT001

  Giá: VNĐ

  Mặt ngọc trai đẹp, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất 

 • Mặt dây ngọc trai thời trang MT007

  Mặt dây ngọc trai thời trang MT007

  Giá: VNĐ

  Mặt dây ngọc trai thời trang, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Mặt dây ngọc trai sang trọng MT006

  Mặt dây ngọc trai sang trọng MT006

  Giá: VNĐ

  Mặt dây ngọc trai sang trọng, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Mặt dây chuyền ngọc trai đẹp nhất MT002

  Mặt dây chuyền ngọc trai đẹp nhất MT002

  Giá: VNĐ

  Mặt dây chuyền ngọc trai đẹp nhất , Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp

 • Mặt dây chuyền ngọc trai màu đen MT005

  Mặt dây chuyền ngọc trai màu đen MT005

  Giá: VNĐ

  Mặt dây chuyền ngọc trai màu đen, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp

 • Mặt dây chuyền bạc gắn ngọc trai MT003

  Mặt dây chuyền bạc gắn ngọc trai MT003

  Giá: VNĐ

  Mặt dây chuyền bạc gắn ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp

 • Mặt dây chuyền bạc gắn ngọc trai đẹp MT004

  Mặt dây chuyền bạc gắn ngọc trai đẹp MT004

  Giá: VNĐ

  Mặt dây chuyền bạc gắn ngọc trai đẹp, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp

 • Mặt dây chuyền ngọc trai độc đáo MT073

  Mặt dây chuyền ngọc trai độc đáo MT073

  Giá: 1.295.000 VNĐ

  Mặt dây chuyền ngọc trai độc đáo, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp

 • Mặt dây chuyền ngọc trai đẹp MT075

  Mặt dây chuyền ngọc trai đẹp MT075

  Giá: 1.195.000 VNĐ

  Mặt dây chuyền ngọc trai đẹp, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Mặt dây chuyền ngọc trai hình con nhện MT077

  Mặt dây chuyền ngọc trai hình con nhện MT077

  Giá: 1.095.000 VNĐ

  Mặt dây chuyền ngọc trai hình con nhện, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao

 • Mặt dây chuyền ngọc trai tự nhiên MT061

  Mặt dây chuyền ngọc trai tự nhiên MT061

  Giá: 985.000 VNĐ

  Mặt dây chuyền ngọc trai tự nhiên, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp

 • Bông tai hoa tai ngọc trai TT062.

  Bông tai hoa tai ngọc trai TT062.

  Giá: 795.000 VNĐ

  Bông tai hoa tai ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất

 • Hoa tai ngọc trai TT066.

  Hoa tai ngọc trai TT066.

  Giá: 895.000 VNĐ

  Hoa tai ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất

 • Mẫu hoa tai ngọc trai TT067.

  Mẫu hoa tai ngọc trai TT067.

  Giá: 795.000 VNĐ

  Mẫu hoa tai ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất

 • Hoa tai gắn ngọc trai TT059.

  Hoa tai gắn ngọc trai TT059.

  Giá: 895.000 VNĐ

  Hoa tai gắn ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất

 • Hoa tai ngọc trai TT080.

  Hoa tai ngọc trai TT080.

  Giá: 895.000 VNĐ

  Hoa tai ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất

 • Khuyên tai sang trọng TT028

  Khuyên tai sang trọng TT028

  Giá: VNĐ

  Khuyên tai sang trọng, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất

 • Khuyên tai ngọc trai tự nhiên màu đen TT026

  Khuyên tai ngọc trai tự nhiên màu đen TT026

  Giá: VNĐ

  Khuyên tai ngọc trai tự nhiên màu đen, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao

 • Khuyên tai ngọc trai trắng TT032

  Khuyên tai ngọc trai trắng TT032

  Giá: VNĐ

  Khuyên tai ngọc trai trắng, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Khuyên tai ngọc trai hình giọt nước TT019

  Khuyên tai ngọc trai hình giọt nước TT019

  Giá: VNĐ

  Khuyên tai ngọc trai hình giọt nước, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp

 • Khuyên tai ngọc trai điệu đà TT031

  Khuyên tai ngọc trai điệu đà TT031

  Giá: VNĐ

  Khuyên tai ngọc trai điệu đà, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp

 • Khuyên tai ngọc trai đẹp TT021

  Khuyên tai ngọc trai đẹp TT021

  Giá: VNĐ

  Khuyên tai ngọc trai đẹp, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Khuyên tai bằng ngọc trai TT033

  Khuyên tai bằng ngọc trai TT033

  Giá: VNĐ

  Khuyên tai bằng ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất

 • Vòng tay ngọc trai LT007

  Vòng tay ngọc trai LT007

  Giá: VNĐ

  Vòng tay ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất 

 • Lắc tay ngọc trai LT002

  Lắc tay ngọc trai LT002

  Giá: 1.580.000 VNĐ

  Lắc tay ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất 

 • Lắc tay ngọc trai đẹp LT001

  Lắc tay ngọc trai đẹp LT001

  Giá: VNĐ

  Lắc tay ngọc trai đẹp, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất 

 • Lắc tay bạc gắn ngọc trai LT003

  Lắc tay bạc gắn ngọc trai LT003

  Giá: 1.865.000 VNĐ

  Lắc tay bạc gắn ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Lắc tay bạc gắn ngọc trai đẹp LT004

  Lắc tay bạc gắn ngọc trai đẹp LT004

  Giá: VNĐ

  Lắc tay bạc gắn ngọc trai đẹp, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên

 • Lắc ngọc trai LT006

  Lắc ngọc trai LT006

  Giá: VNĐ

  Lắc ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất 

 • Lắc ngọc trai LT005

  Lắc ngọc trai LT005

  Giá: 2.488.000 VNĐ

  Lắc ngọc trai, Bạc Thành Phát trang sức bạc cao cấp nguyên chất 

« 1 »